Měření a diagnostika pohonů s měniči frekvence

 • provozní diagnostika a odstraňování závad řízených pohonů
  • přepěťové vlny
  • ložiskové proudy
  • unikající proudy
  • indukované rušení
  • přechodné jevy
  • rekuperační režim
  • podpětí na vstupu
  • napěťové špičky
  • nesouměrnost napětí
 • omezování šíření harmonických
 • návrhy izolačních transformátorů
 • návrhy pohonů podle charakteru zátěže
  • elektromotorů
  • softstartérů a měničů (AC, DC)

BUDIČE SYNCHRONNÍCH KOMPENZÁTORŮ

Buzení rotačních synchronních kompenzátorů 2× 15 Mvar + 5 Mvar

Sestava budičů pro stroje 2× 15 Mvar + 5 Mvar obsahuje identické budiče všech tří strojů o In= 600A.


Měnič je řešen jako třífázový, plně řízený můstek, s mikroprocesorovým regulátorem s regulační deskou ProDrive III s DSP signálovým procesorem Texas Instruments.


Budič je spojen po lince RS485 s řídícím systémem, vizualizace provozních stavů probíhá na dotykovém monitoru v programu ControlWeb.

kontakt
vedení společnosti

Karel Blecha
Karel BLECHA, Ing. et Ing.
jednatel

T: (+420) 602 539 690
M: k.blecha@ieeba.cz